Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is een prioriteit voor Power Workwear. Ons interne milieubeleid besteedt veel aandacht aan onder andere recycling, groene stroom en zonne-energie. Daarnaast voeren wij ook een extern milieubeleid. Wij vinden het belangrijk dat de kleding die we verkopen op een eerlijke en milieuvriendelijke manier wordt vervaardigd.

We merken dat ook onze klanten bewust bezig zijn met verantwoord ondernemen en expliciet vragen naar 'schone' producten. Daarom hebben wij ons gecommitteerd aan onderstaande programma's. U kunt er dus van op aan dat u bij ons milieuvriendelijke en eerlijke werkkleding koopt. Zo zorgen we samen voor een betere en schonere wereld!

Om ons duurzame en milieuvriendelijke optreden te waarborgen hebben wij ons gecommitteerd aan onderstaande programma's.

Ecolabel
Europese milieukeurmerk dat toeziet op het gebruik van schadelijke chemicaliën.

Het Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten. Het Europees Ecolabel staat op een product of dienst als deze aan alle milieucriteria voldoet. Consumenten weten zo wat ze in huis halen en bedrijven kunnen met dit milieukeurmerk aantonen dat ze duurzaam ondernemen. Producten en diensten met het Europees Ecolabel herkent u aan 'de Bloem', het logo van het Europees Ecolabel. Alle Europese lidstaten zijn betrokken bij de ontwikkeling van het Europees Ecolabel en ondersteunen dit milieukeurmerk.

Power Workwear kijkt bij de selectie van haar toeleveranciers expliciet naar hun milieubeleid. Neem onze werkkledingproducent F. Engel. Dit bedrijf maakt voor de productie van werkkleding gebruik van de kwaliteitsstof Stancord+, dat het Europees Ecolabel draagt. Stancord+ is getest op chemicaliënresten die schadelijk zijn voor het milieu. Bij aanschaf kunt u er daarom zeker van zijn dat u milieuvriendelijke werkkleding koopt.

Download het Ecolabel informatieblad

MVO beleid
Aandacht voor recycling, roetfilters, groene stroom, zonne-energie en milieubelasting.

Power Workwear begrijpt het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en onderschrijft daarom het MVO-beleid. De drie uitgangspunten, bekend onder de 3 P's (People, Planet, Profit), zijn hieronder beschreven.

People

De P van People is beschreven in een intern en extern beleid. Het externe beleid is vervat in het lidmaatschap van de Fair Wear Foundation.

Planet

Ook de P van Planet is uitgewerkt in een intern en extern beleid. Intern nemen we milieubesparende maatregelen zoals het gebruik maken van zonne-energie, groene stroom, gerecyclede kartonnen verpakkingen en extra zuinige auto's die klimaatneutraal rijden. Extern leggen we de nadruk op het aanbieden van artikelen met het Ecolabel. Bij producten zonder Ecolabel letten we scherp op de eigen verklaringen van de producenten wat betreft hun milieubelasting.

Profit

De 3e P, van Profit, draait om de economische kant van het verhaal. Om op de lange termijn maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen, moet er sprake zijn van een gezonde bedrijfsvoering. Dat geldt echter ook andersom. Door goed te letten op de eerste 2 P's kan de Profit worden gestimuleerd.

Kijk voor meer informatie op: www.mvonederland.nl

Acties? Contact ons voor nu, want de website is nog niet klaar